Våra krav

En human lösning för alla ensamkommande av alla nationaliteter i form av permanenta uppehållstillstånd
Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år. Sveriges omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och församlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället. Dessutom behöver vi alla ungdomar. I vården, i omsorgen, i servicenäringen och i många andra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft. Permanenta uppehållstillstånd är därför den enda rimliga lösningen för alla.

Permanenta uppehållstillstånd till alla som riskerar utvisning till Afghanistan
I Sverige finns en stor grupp av afghanska medborgare, kvinnor, män och barn som hotas av utvisning till Afghanistan. Trots talibanernas maktövertagande och ett land i spillror där utsatta grupper har mycket små överlevnadsmöjligheter och där kvinnor, kristna, HBTQ-personer och vissa folkgrupper som t ex hazaras förföljs och mördas så fortsätter vi se utvisningsbeslut komma. Sverige har under en följd av år varit ett av de EU-länder som haft lägst andel beviljade uppehållstillstånd till afghanska medborgare, en katastrof för ett land som säger sig värna mänskliga rättigheter. Vi vill därför se en human lösning för afghanska medborgare i form av permanenta uppehållstillstånd.

Värna asylrätten – en rättssäker asylprocess
Håll ihop Sverige har sett hur asylrätten de senaste åren urholkas på grund av stora brister i rättssäkerheten. Bristerna har en lång rad orsaker och avspeglas på många olika sätt både hos Migrationsverket och i Migrationsdomstolarna. Detta kan leda till en livsfarlig situation för människor som söker skydd i Sverige. Vi vill därför se att rättssäkerheten utreds av en oberoende kommission.

Permanenta uppehållstillstånd som norm
Sverige har idag en migrationslagstiftning med tillfälliga uppehållstillstånd som norm. En ordning som inte på något sätt bidrar till trygghet och etablering i Sverige. Korta tillfälliga uppehållstillstånd har också visat sig belasta Migrationsverket, en redan underbemannad myndighet, onödigt hårt. Vi vill därför se en återgång till permanenta uppehållstillstånd som norm.

En human lösning för människor oavsett nationalitet  som lever i limbo
I Sverige lever tusentals människor i limbo, ofta i åratal utan att kunna utvisas. Det medför ett lidande för de som drabbas men medför också risken för ett växande skuggsamhälle. Vi vill därför se en human lösning där dessa människor ges möjlighet till arbets- och uppehållstillstånd så att de på riktigt kan etablera sig och bidra till vårt lands välfärd.

Sverige ett land som man flyr till inte ifrån
Sverige har idag blivit ett land man flyr ifrån. Omsvängningen i migrationspolitiken har bland annat inneburit att tusentals flyktingar som kom till Sverige under flyktingvågen 2015 har varit tvungna att fly vidare till andra EU-länder. En majoritet har beviljats uppehållstillstånd, ofta på flyktingstatus i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Italien, allt på samma asylskäl som uppgetts i Sverige.
Vi vill se ett Sverige som återigen tar sitt solidariska ansvar som flyktingmottagande land i EU och blir ett land som ger trygghet och en framtid till människor som flyr krig och förföljelse.

Rätt till arbete och svenskstudier under asylprocessen
Eftersom väntetider under asylprocesser i Sverige kan bli flera år och dagersättningen är låg, ska den asylsökande ha rätt till att göra praktik, arbeta eller lära sig svenska under hela asylprocessen. Att sitta i flera år utan sysselsättning leder till svår psykisk ohälsa. At ge varje människa en chans att utveckla sig och bli en del av ett samhälle är en självklar del i en human migrationspolitik som gynnar senare integration.