Vanliga frågor och svar om ensamkommande

Vilka är de ensamkommande och från vilka länder kommer de?

2015 kom 35 250 asylansökningar från ensamkommande barn in till Migrationsverket. 92 % av dessa var från pojkar. Drygt hälften av ansökningarna kom från afghanska medborgare. Övriga asylansökningar kom från personer med medborgarskap i länder som Syrien, Somalia, Eritrea, Irak, Etiopien och Marocko. Ytterligare länder finns men de personerna utgör en mindre andel av det totala antalet.

https://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aab/1485556214938/Inkomna%20ans%C3%B6kningar%20om%20asyl%202015%20-%20Applications%20for%20asylum%20received%202015.pdf

Är det sant att många saknar asylskäl?

Många har asylskäl men ett avtal med Afghanistan gör att Sverige ändå utvisar dit, och hänvisar som enda europeiska land till internflykt i Kabul, i strid mot rekommendationer från bl.a. FN:
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/sverige-gar-emot-fns-nya-riktlinjer-om-afghanistan-fortsatter-med-utvisningar-till-kabul/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/avtal-om-atersandande-av-afghaner-klart

En del av de som flytt vidare till Frankrike och Tyskland har fått asyl där, med andra ord har Frankrike och Tyskland erkänt deras skäl som legitima.
https://www.google.com/amp/s/amp.svt.se/nyheter/utrikes/darfor-beviljas-storre-andel-afghaner-asyl-i-frankrike-jamfort-med-sverige

En annan anledning till att Sverige gör en annan bedömning är den tillfälliga begränsningslagen där två tidigare asylskäl tagits bort.
https://www.migrationsinfo.se/flyktingar/den-tillfalliga-lagen/ 
https://www.amnesty.se/aktuellt/stoppa-tvangsutvisningarna-till-afghanistan-debattartikel/

Varför är det nästan bara pojkar som kommer?

Afghanistan i synnerhet men även andra länder som de ensamkommande kommer ifrån är farliga för alla. Unga killar och män riskerar också våld och död, bland annat genom tvångsrekrytering till olika terrorgrupper. Då finns det ingen som kan försörja familjens kvinnor.

Unga killar har större chans att klara en flykt, till skillnad från flickor som riskerar att råka ännu mer illa ut under den livsfarliga resan. De riskerar att våldtas och bli gravida, till exempel.

Unga killar har större chans att hitta försörjning för sig själva – arbeta och betala skatt alltså – och samtidigt kunna hjälpa sina kvinnliga familjemedlemmar på distans. Och i bästa fall få hit dom till oss, till en tryggare tillvaro och ett värdigt liv.https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6327036&fbclid=IwAR1UX6KTud5DxmbaGMA6E0wqHqA9B_dG7r4KE5NHz_pb2UkTQEt2yrWlTRM
https://sak.se/afghanistan/flykt/pa-flykt-i-sverige?fbclid=IwAR0kNeVEcKr52v1DEVLZB1o02-9oWz1qO6nVbuE…

De säger att det är säkert i Afghanistan, stämmer det?

De flesta av Sveriges tusentals ensamkommande ungdomar har sitt ursprung i Afghanistan. Säkerhetsläget är trots vad Migrationsverket än säger mycket allvarligt.

I Afghanistan finns inga säkra områden, enligt Amnesty International. Därför kan man inte tvångsutvisa någon dit.
https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/6866/2017/en/

Enligt Institute for Economics and Peace’s årliga ”Global Peace Index 2019” är Afghanistan världens minst fredliga land.
http://visionofhumanity.org/…/u…/2019/06/GPI-2019-web003.pdf

Svenska UD avråder från resor till Afghanistan sedan länge.
https://www.regeringen.se/…/ud-av…/avradan-till-afghanistan/

FN-organet UNAMA rapporterar om över 10.000 civila offer (skadade och döda) i Afghanistan under 2019

https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-sixth-straight-year?fbclid=IwAR0nXPEqAGJzfIg7MWMubP5qsBGqnlib4RoryusGaXG_JesZdpvY4rYTPUc

Svenska medier rapporterar också om säkerhetsläget:

https://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-antalet-civila-dodsoffer-i-afghanistan-saknar-motstycke/

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-nara-4-000-civila-offer-i-afghanistan

Det är väl bara några få aktivister som vill stoppa utvisningarna till Afghanistan?

Det stämmer inte, flera stora människorättsorganisationer och hjälporganisationer, bland andra Amnesty International och Röda korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan kräver ett stopp för utvisningarna till landet;

https://www.amnesty.org/en/documents/asa11/6866/2017/en/

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1633494

https://www.redcross.se/…/nytt-stallningstagande-fran-sven…/

Varför har dom inga ID-handlingar?

Kriget i Afghanistan har pågått i över 40 år. Där finns inga krav på ID-handlingar av svenska mått. Landet saknar ett centralt folkbokföringssystem och en majoritet av landets befolkning är analfabeter. Endast en liten del av alla födslar och dödsfall registreras centralt.https://www.ecoi.net/en/file/local/1423265/1788_1517406274_2401.pdf

Många har en annan typ av handskrivna ID-handlingar, av mycket enkel beskaffenhet. Dessa godkänns inte av svenska myndigheter.
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vxna/Styrkt-identitet/Migrationsverkets-bedomning-av-identitetsdokument.html

Varför påstås det att de ljuger om sin ålder, det är väl bara att bevisa?

Nej, alla människor i världen känner inte till sin exakta ålder.

Afghanistan, där många av Sveriges ensamkommande har sitt ursprung, är ett land i humanitärt och säkerhetsmässigt sönderfall. Av flera skäl fäster man inte samma vikt vid exakta födelsedatum, som i Sverige. Afghanistan saknar till exempel ett centralt folkbokföringssystem, och de flesta föds och dör utan att detta registreras av myndigheterna.
https://www.ecoi.net/en/file/local/1423265/1788_1517406274_2401.pdf

Många människor saknar tillgång till förlossnings- och sjukvård, och de flesta barn föds i hemmet av föräldrar som inte kan läsa och skriva. Man dokumenterar inte barnens födelsedatum. Många vet helt enkelt inte exakt när de föddes.
Ett vanligt sätt, om familjen kan läsa och skriva, är att anteckna barnens födelsedatum i Koranen i hemmet. På sätt får barnen veta sitt födelsedatum av sina föräldrar.
https://lakareutangranser.se/nyheter/sjukvard-utom-rackhall-i-afghanistan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Afghanistan?fbclid=IwAR2RxOWSdqPZJHr1FHq_04EIYOLmx_-PUaD2DOlYRA4AZGZ0MIGLzMDKlhE#Folkbokf%C3%B6ring

Dessutom har vi olika tideräkning, och även om man kanske känner till sitt födelsedatum enligt den egna kalendern, är det inte helt lätt att översätta till rätt datum i Sverige.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Persiska_kalendern

Varför har många ensamkommande flytt från Iran? 

I Iran finns ungefär 2 miljoner afghaner och de lever som papperslösa (de är alltså inte medborgare i Iran, utan i Afghanistan) under ständiga hot om  om deportation. Papperslöshet innebär bland annat väldigt begränsade möjligheter till utbildning (sedan 2015 får barnen gå i skolan, men i sämre skolor segregerade från Iranska barn):
De hade ingen rätt till vård, körkort, ”telefonkort”, de tvingas bo i begränsade områden, vissa butiker är stängda för dem.  
De kan inte starta företag eller köpa fastigheter.
Det finns mycket allvarlig rasism under de iranska myndigheterna. Lägg till det extrem fattigdom. Trots detta  valde många att fly till Iran för att komma undan hot och krig i Afghanistan. Det säger något om säkerhetsläget i Afghanistan.
 Den största orsaken till att dessa unga flydde vidare mot Europa var rädsla för utvisning och tvångsrekrytering till kriget i Syrien. Många är hazarer och hotades av tvångsrekrytering till en (av Irans försvar understödd) armé (och som bekant pågick kriget i Syrien i full skala under 2015) .  Iranska polisen tog killar och utsatte familjerna för utpressning, de krävdes på pengar i utbyte mot deras ungdomar, något som familjerna inte hade råd med.  Hot om deportation förekom också. Samtidigt så kom det via socialmedia information om att man kunde fly vidare in i Europa och man tog den enda möjlighet man hade för att undvika ovanstående.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6884148
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/afghan-migrants-unwanted-in-iran-and-at-home/
https://www.arabnews.com/node/1687721
https://en.wikipedia.org/wiki/Liwa_Fatemiyoun?fbclid=IwAR3VjL2SyQF8fsf-W7VsZglU8V1EG5jv-E6FoCs5Ae3fyYgshtmPlZOn1NU
https://www.mei.edu/sites/default/files/2018-11/PP11_Schneider.pdf?fbclid=IwAR1sVbZj7t6LAnEz5bRNb3wr…