Om de ensamkommande


Flera hundra, kanske tusentals, barn i Sverige blev plötsligt vuxna på slumpartade grunder, när Migrationsverket anställda justerade de asylsökande barnens ålder uppåt genom ett ögonkast. Barnkonventionen åsidosattes och barnen kunde tvångsutvisas bland annat till kriget i Afghanistan.

Generella missförhållanden som de ensamkommande har utsatts för är bland annat:

  • den tillfälliga begränsningslagen som trädde i kraft retroaktivt
  • bristande rättssäkerhet i asylprocessen
  • bristande tolkning av landinformation om det land dit utvisningarna sker.

Dessutom har de ensamkommande som grupp drabbats av: 

  • godtyckliga åldersuppskrivningar
  • ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar
  •  den oklara gymnasielagen.
  • oacceptabla väntetider