Håll ihop Sverige

Det handlar inte om ”vi och dom”- det handlar om oss

Sverige har idag blivit ett land man flyr ifrån. Omsvängningen i migrationspolitiken har bland annat inneburit att tusentals flyktingar som kom till Sverige under flyktingvågen 2015 har varit tvungna att fly vidare till andra EU-länder. En majoritet har beviljats uppehållstillstånd, ofta på flyktingstatus i Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Italien, allt på samma asylskäl som uppgetts i Sverige.
Vi vill se ett Sverige som återigen tar sitt solidariska ansvar som flyktingmottagande land i EU och blir ett land som ger trygghet och en framtid till människor som flyr krig och förföljelse.

Håll ihop Sverige

För en human migrationspolitik