Hem

Håll ihop Sverige

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

Det handlar inte om ”vi och dom”- det handlar om oss


Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år. Sveriges omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och församlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.
Dessutom behöver vi alla ungdomar. I vården, i omsorgen, i servicenäringen och i många andra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft.
Amnesti är den enda rimliga lösningen för alla.


Statliga brister riskerar ensamkommandes liv och hälsa enligt ny rapport
Flera hundra, kanske tusentals, barn i Sverige blev plötsligt vuxna på slumpartade grunder, när Migrationsverket anställda justerade de asylsökande barnens ålder uppåt/ genom ett ögonkast. Barnkonventionen åsidosattes och barnen kunde tvångsutvisas bland annat till kriget i Afghanistan. Det är en av flera allvarliga punkter som förs fram i en ny rapport sammanställd
av kampanjen ”Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande”.
Nu kräver vi omedelbara åtgärder från riksdag och regering.


”Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande” lämnar in klagomål till FN

”Kampanjen ”Håll ihop Sverige” anmäler regeringen till FN, för grova systematiska brott mot mänskliga rättigheter. En rad kända svenskar står bakom uppropet om att de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna från 2015 ska få stanna.
– Sverige låtsas bara vara en humanitär stormakt, säger människorättsjuristen Parul Sharma.”

Läs mer i Dagens Nyheter

Kontakta oss gärna för mer information: 
EvaMärta Grangvist 076-793 35 25
Joel Larsson 073-828 98 57
Anders Wijkman 070-630 10 52


Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar,
av alla nationaliteter, som varit här
i mer än ett år.