Hem

Håll ihop Sverige

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

Det handlar inte om ”vi och dom”- det handlar om oss


Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år. Sveriges omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och församlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.
Dessutom behöver vi alla ungdomar. I vården, i omsorgen, i servicenäringen och i många andra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft.
Amnesti är den enda rimliga lösningen för alla.

”Håll ihop Sverige- flyktingamnesti för de ensamkommande” nominerade till Giraffpriset!

Motiveringen lyder: ”Av enbart medmänsklighet som drivkraft, empati och ett rättvisepatos arbetar den svenska kampanjen Håll ihop Sverige, dygnet runt för att ge ensamkommande barn och unga en rättvis behandling i Sverige. Men sin slogan ”det handlar inte om vi och dem, det handlar om oss” har individer som Joel Larsson, Eva Märta Granqvist och Marit Törnqvist med flera lyckats få med tusentals svenskar i att kräva amnesti för ensamkommande unga. De kämpar för asylrättens grundläggande principer varje dag, samtidigt som de utövar sitt arbete vid sidan om. Helt ovillkorat med medmänsklighet som sin ledstjärna! De vill inte ha priser eller utmärkelser och det är just därför de förtjänar sådana!
Läs mer om Giraffpriset här:
https://www.svnsweden.se/giraffpriset/


Statliga brister riskerar ensamkommandes liv och hälsa enligt ny rapport
Flera hundra, kanske tusentals, barn i Sverige blev plötsligt vuxna på slumpartade grunder, när Migrationsverket anställda justerade de asylsökande barnens ålder uppåt/ genom ett ögonkast. Barnkonventionen åsidosattes och barnen kunde tvångsutvisas bland annat till kriget i Afghanistan. Det är en av flera allvarliga punkter som förs fram i en ny rapport sammanställd
av kampanjen ”Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande”.
Nu kräver vi omedelbara åtgärder från riksdag och regering.


”Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande” lämnar in klagomål till FN

”Kampanjen ”Håll ihop Sverige” anmäler regeringen till FN, för grova systematiska brott mot mänskliga rättigheter. En rad kända svenskar står bakom uppropet om att de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna från 2015 ska få stanna.
– Sverige låtsas bara vara en humanitär stormakt, säger människorättsjuristen Parul Sharma.”

Läs mer i Dagens Nyheter

Kontakta oss gärna för mer information: 
EvaMärta Grangvist 076-793 35 25
Joel Larsson 073-828 98 57
Anders Wijkman 070-630 10 52


Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar,
av alla nationaliteter, som varit här
i mer än ett år.

Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande ungdomar – nu!

Nästan varje dag efter jobbet åker Farhad Haidari de sex milen mellan Malmö och Ljungbyhed för att vinka till sin vän Esmat Rezai genom fönstret. Medan andra gymnasieungdomar i Sverige gick tillbaka till skolan som vanligt i augusti 2020 tillåts inga personliga besök på Migrationsverkets förvar. 19-årige Malmöbon Esmat Rezai sökte skydd i Sverige som barn för snart fem år sedan. Han gick i samma klass som sin vän Farhad på Framtidsgymnasiet i Malmö och planerade att bli polis. Nu har Esmat varit inlåst i Migrationsverkets förvar i Ljungbyhed i snart åtta månader, i väntan på tvångsutvisning till kriget i Afghanistan. Esmat är inte dömd för något brott.
Den nationella kampanjen “Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande” vill se en omedelbar och human politisk lösning för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år.
I denna rapport beskrivs några av de centrala brister i asylprocessen som Sveriges ensamkommande ungdomar som grupp ställts inför sedan de sökte skydd i vårt land som barn, de flesta 2015.
Vi vill även visa på de långsiktiga konsekvenserna av en utebliven human lösning, såväl för de unga som för det svenska samhället som helhet, samt vikten av omedelbar rättelse.

Bild: 19-årige Malmöbon Esmat Rezai har varit inlåst i Migrationsverkets förvar i åtta månader, utan att ha begått något brott. Utanför stängslet vinkar hans klasskamrat Farhad Haidari. Foto: EvaMärta Granqvist